Dzień dobry!

Zapraszam Cie do zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.katarzynajurkowska.pl

Administratorem strony jest firma ALprofi Tomasz Jurkowski, 70-777 Szczecin ul. Jasna 21/7 NIP 9552004905, Regon 320118515

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres kontakt@katarzynajurkowska.pl

 

Zapoznaj się proszę z polityką prywatności

kontaktując się z nami, zapisując się na newsletter przekazujesz nam swoje dane osobowe gwarantujemy Ci, że pozostaną one poufne, bezpieczne i nie będą udostępnione osobom, podmiotom trzecim bez Twojej zgody. Jeśli zostaną powierzone, to tylko zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics. Zbierają one informacje na temat Twoich odwiedzin strony (podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie, przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami) W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. Możesz zdecydować czy w ramach usługi Google Analytics będziemy mogli korzystać z jej funkcji marketingowych.
Korzystamy z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, aby kierować do Ciebie reklamy. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. możesz zadecydować w ramach ustawień plików cookies, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z Pixela Facebooka, czy też nie
Na stronie możesz korzystać z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, LinkedIN.
Pliki cookies wykorzystujemy w celu prawidłowego działania strony.
Kontaktując się ze nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. W treści wiadomości masz możliwość również inne dane osobowe.
Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z kontaktu z nami Podstawą prawną przetwarzania danych po zakończeniu kontaktu jest archiwizacja korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Treść korespondencji może, lecz nie musi podlegać archiwizacji. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), Masz prawo domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na naszą współpracę np. ustalenie, które między nami nastąpiły i co do których zaistniały wątpliwości.
Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera jest na nim zapisywane i przechowywane. Na serwerze zapisują się m.in. Twój adres IP, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Dane zapisane na serwerach nie są kojarzone z konkretnymi osobami które korzystają ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji. Stanowią one materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Uprawnienia

RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

prawo dostępu do danych osobowych,
prawo do sprostowania danych osobowych,
prawo do usunięcia danych osobowych,
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
prawo do przenoszenia danych,
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcam do zapoznania się z tymi przepisami.

 

Jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zawsze możesz prosić nas o udostępnienie Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzam. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres kontakt@katarzynajurkowska.pl Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Dziękuję za Twój czas i pozdrawiam! Ustawienie plików cookieACCEPT